اگه عشق تو باشم
اگه باشی کنارم
آرزویی تو دنیا دیگه ندارم ندارم
میخوام عشق تو باشم
مال من بشه چشمات
اگه عاشق من شی اگه یکم کم بشه اخمات
منو کشتی با اخمات
دل و بردی تو دامت
یکم اخماتو کم کن واسه من که میخوامت
دیدی قلب من افتاد سر راه نگاهت
توی راه دل من اگه کج نشه راهت