چه دردی داره دوری تو ازم عشقم الهی هرچی عاشقه برسن به هم●♪♫
هر جا هم رسیدیم گلی بهتر از تو ندیدیم هرجارم بگردیم عاشق تر از من کسی نیست●♪♫
تو بارونی یه نمه هم آرومی دردی ولی درمونی بگو همیشه میمونی●♪♫
آخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتارو بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو●♪♫
دست دلم نیست که آخه انقده من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت●♪♫
کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتارو بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو●♪♫
دست دلم نیست که آخه انقده من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت●♪♫
آخ داره دلم میره برات جز من نباید کسی تورو بخواد بگو چی داری تو تو چشات که دلو میبره انقده زیاد●♪♫
تو بارونی یه نمه هم آرومی دردی ولی درمونی بگو همیشه میمونی●♪♫
آخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتارو بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو●♪♫
دست دلم نیست که آخه انقده من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت●♪♫
کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتارو بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو●♪♫
دست دلم نیست که آخه انقده من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت●♪♫