شده شمع بشی نبینی پروانتو●♪♫

شده حتی بترسی از سایتو●♪♫


تو چشاش ببینی هر شب آیندنتو●♪♫

یه شبش ترکش کنی این عادتو●♪♫

شده تک بیوفتی تو دلت یه گوشه●♪♫

شده خاطرهاتو آرزوت شه●♪♫

شبا حرف یزنی با درو دیوارا ●♪♫

نتونی حرف بزنی حتی توی کوچه●♪♫

من الان این حالو دارم بیقرارم●♪♫

تورو ندارم ●♪♫

کجای شهرو پا بذارم اسمتو نیارم●♪♫

من الان این حالو دارم بیقرارم●♪♫

تورو ندارم ●♪♫
کجای شهرو پا بذارم اسمتو نیارم●♪♫
اگه یه نفرو خیلی دلت بخواد واسش آب بشی نشه ماهی برات●♪♫
دیگه اسمتم حتی یاشد نیاد بگو چه حالی میشی●♪♫
اگه بارون بیاد تنها بشینی همش یه نفرو همه جا ببینی●♪♫
کوه یخ بشی دستاشو که میگیری بگو چه حالی میشی●♪♫
من الان این حالو دارم یه بی قرارم تورو ندارم کجای شهرو پا بذارم اسمتو نیارم●♪♫
من الان این حالو دارم یه بی قرارم تورو ندارم کجای شهرو پا بذارم اسمتو نیارم●♪♫